Varmepumper

Varmepumper er en grøn og miljøvenlig varmeløsning. Ofte kan du reducere din varmeregning med op til 50%.

Luft-til-luft varmepumpe

En luft-til-luft varmepumpe udnytter den energi, der er i udeluften og kræver modsat luft-til-vand varmepumpen ikke særlige indgreb. En luft-til-luft varmepumpe kan give rumvarme til boligen, men ikke varmt vand. Luft-til-luft er god til sommerhus eller supplement til el i helårshus. Luft-til-luft varmepumper er særdeles effektive til opvarmning af kældre, hvor der ofte er dårlig luft-gennemstrømning og tendens til lidt fugt. Samt til sommerhuse og kolonihavehuse. Investeringen er forholdsvis billig, men effekten nem at få øje på.

Luft-til-vand varmepumpe

En luft-til-vand varmepumpe udnytter den energi, der er i udeluften. Varmepumpen etableres sædvanligvis udendørs og der skal etableres rør, som forbinder varmepumpen til dit varmeanlæg. Luft til vand er god til helårshuse.

Jordvarmepumpe

En jordvarmepumpe udnytter den solenergi, der er oplagret i det øverste jordlag. Den oplagrede energi udnyttes ved hjælp af en væskefyldt slange, som er nedgravet i jorden og en varmepumpe, der omdanner jordvarmen, så den kan anvendes til opvarmning og varmt vand. 

Der er et lovpligtigt eftersyn på varmepumper.
Vi kontakter dig fast 1 gang om året og tager hånd om det.

Ring 40 18 31 62 og få en snak om hvilken varmeløsning der passer til dig.